top of page

เชื้อราในสุนัขและแมว

เชื้อราในสุนัขและแมว

เชื้อราในสุนัขและแมว

ในช่วงฝนตกบ่อย อากาศชื้น หลายท่านอาจพบปัญหาผิวหนังของสุนัขและแมวได้บ่อยมากขึ้น สุนัขและแมวที่มีปัญหาเชื้อราจะมีขนร่วง โดยอาจพบร่วมกับสะเก็ด รังแค ผื่นแดง ตุ่มแดง หรือขนมันได้ ในบางรายอาจมีการติดเชื้อราบริเวณเล็บร่วมด้วย ซึ่งอาจแสดงอาการคันหรือไม่คันก็ได้ หากมีอาการคันมักพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ในสุนัขและแมวที่มองภายนอกเห็นว่าขนสวยตามปกตินั้นอาจมีเชื้อราแฝงอยู่ได้เช่นกันเพียงแต่ไม่แสดงอาการทางผิวหนัง แต่สามารถเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อราให้สัตว์อื่นหรือคนได้ โดยจะพบได้บ่อยในแมวเปอร์เซีย และสุนัขพันธุ์ Yorkshire Terrier

องค์ประกอบหลักในการติดเชื้อราคือ สุขภาพร่างกายของสุนัข-แมว ภาวะภูมิคุ้มกัน และจำนวน-ชนิดของเชื้อรา หากสุขภาพร่างกายของสุนัขและแมวไม่แข็งแรง เช่น เป็นลูกสัตว์หรือมีอายุมาก มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรืออยู่ในสภาวะถูกกดภูมิคุ้มกันจากโรคที่เป็นอยู่หรือจากการใช้ยาบางชนิด การขาดอาหารหรือการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ความเครียด ฯลฯ หากร่วมกับการได้รับเชื้อราชนิดที่ก่อโรคและได้รับเชื้อราเป็นจำนวนมากนั้นล้วนมีส่วนทำให้สุนัขและแมวมีปัญหาติดเชื้อราได้

ในสุนัขและแมวที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีปัญหาการติดเชื้อราเพียงเล็กน้อยและไม่ลุกลามนั้น อาจหายเองได้โดยภูมิคุ้มกันของสัตว์เองที่มีต่อเชื้อรา โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 – 16 สัปดาห์หากไม่ได้รับการรักษา แต่หากทำการรักษาจะช่วยลดระยะเวลาของการติดเชื้อให้สั้นลง ลดการแพร่กระจายของเชื้อราสู่คน สัตว์อื่นๆ และสิ่งแวดล้อม โดยการรักษาที่ดีที่สุดนั้นควรประกอบด้วย

1. การใช้ยาเฉพาะที่หรือแชมพูกำจัดเชื้อรา เพื่อฆ่าเชื้อราและสปอร์ของเชื้อราบนตัวสัตว์ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราสู่สิ่งแวดล้อม

2. การใช้ยารับประทานเพื่อฆ่าเชื้อรา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การติดเชื้อไม่ลุกลาม และลดระยะเวลาของการติดเชื้อให้สั้นลง

3. การใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สุนัขและแมวอยู่ เพื่อลดโอกาสการกลับมาติดเชื้อซ้ำและลดการแพร่กระจายของเชื้อราสู่คนและสัตว์อื่นๆ

โดยใช้ระยะเวลาในการรักษาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 – 6 สัปดาห์ และประเมินผลการรักษากับสัตวแพทย์เป็นระยะ โดยสุนัขและแมวที่มีขนกลับมาขึ้นเต็มเป็นปกติแล้วอาจยังมีการติดเชื้อราหลงเหลืออยู่ได้และสามารถเป็นพาหะเก็บกักเชื้อไว้ในตัวได้อีก ดังนั้นจึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ถึงแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป

นอกจากนี้เจ้าของควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนให้แข็งแรงและรักษาความสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะในเด็กเล็ก คนสูงวัย มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เครียด ฯลฯ ดังนั้นหากสุนัขและแมวของเรามีปัญหาเชื้อราหรือสงสัยว่าจะเป็นเชื้อรา ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาเนื่องจากเชื้อราสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้

.


ด้วยความปรารถนาดีจาก Pet Friends Groups

· โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา (เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 089-2448865 หรือ Facebook “โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา-รักษาสัตว์ 24 ชั่วโมง”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา (9.00-21.00 น.) โทร. 092-0124002 หรือ Facebook “คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงบางแสน (Pet Friends Bangsaen) (9.00-18.00 น.) โทร.038-199174, 098-7165698 หรือ Facebook “PetFriends Bangsaen”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงเขาขยาย (9.00-21.00 น.) โทร. 062-7173399 หรือ Facebook “คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา”

· โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเฟรนด์ บ้านบึง (9.00-20.00 น.) โทร. 092-8325698 หรือ Facebook “โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเฟรนด์ บ้านบึง”

บทความสุขภาพโดย

หมอพร.jpg
bottom of page