top of page

Dog swimming pool

   การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์มากมายต่อสุนัข ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วน รวมถึงข้อต่อและกระดูกให้แข็งแรง บริหารหัวใจและปอด ช่วยผ่อนคลายความเครียด และคลายร้อน อีกทั้งยังช่วยบำบัดสุขภาพกาย และใจของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ทั้งนี้ยังสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการผ่าตัด ทำหมัน การบาดเจ็บจากโรคข้อสะโพก ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

098-7165698

ปกทำหมันใหญ่.png

Dog swimming poolSwimming @Petfriends Bangsaen

การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์มากมายต่อสุนัข ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วน รวมถึงข้อต่อและกระดูกให้แข็งแรง บริหารหัวใจและปอด ช่วยผ่อนคลายความเครียด และคลายร้อน อีกทั้งยังช่วยบำบัดสุขภาพกาย และใจของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ทั้งนี้ยังสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากการผ่าตัด ทำหมัน การบาดเจ็บจากโรคข้อสะโพก ฯลฯ เพราะน้ำจะช่วยพยุงไม่ให้กล้ามเนื้อได้รับแรงกระแทกมากจนเกินไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ปราศจากอันตรายจากการกระแทกที่เกิดขึ้นของน้ำหนักตัวสุนัข


รายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ

- มีเทรนเนอร์ลงสระว่ายน้ำพร้อมกับสัตว์เลี้ยงทุกครั้ง

- กรณีผู้ปกครองกังวลเรื่องความปลอดภัย ทางคลินิกฯมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้บริการ (เสื้อชูชีพสำหรับสัตว์เลี้ยง)

- สระว่ายเปิดรับคิวแรก เวลา 09:00 น. และรับคิวสุดท้ายเวลา 16:00น.

- เพื่อความสะดวก ผู้ปกครองสามารถจองคิวก่อนเข้าใช้บริการ
อัตราค่าบริการ Dog swimming pool

ค่าบริการว่ายน้ำ/ครั้ง (เรทราคาตามน้ำหนักสัตว์เลี้ยง)

น้ำหนัก <5 kg. ราคา 450 บาท

น้ำหนัก 5 - 10 kg. ราคา 550 บาท

น้ำหนัก 10-20 kg. ราคา 650 บาท

น้ำหนัก 20-30 kg. ราคา 850 บาท

น้ำหนัก 30-40 kg. ราคา 1,100 บาท

น้ำหนัก <40 kg. ราคา 1,500 บาท

- ใช้เวลาว่ายน้ำประมาณ 30-40 นาที

- ราคาที่แจ้งรวมบริการล้างตัวเป่าขนให้น้องหลังขึ้นจากสระว่ายน้ำ

- กรณีสุนัขพันธ์ุใหญ่หรือบางสายพันธุ์ที่มีขนยาวเป็นพิเศษ เช่น เช่น siberian husky, golden retriever, alaskan malamute, bangkaew, chow-chow ฯลฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้บริการอาบน้ำล้างตัวเพิ่ม 250บาท

- ราคาที่ระบุไว้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามประกาศของกรมสรรพากร

- สระว่ายเปิดคิวแรก 09:00 น. และคิวสุดท้าย 16:00น.เงื่อนไขการใช้บริการ Dog swimming pool

- สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุ4เดือนขึ้นไป และได้รับวัคซีนครบตามกำหนด

   **กรณีไม่เคยเข้าใช้บริการที่ Petfriends Bangsaen และสาขาในเครือ ให้นำสมุดวัคซีนมาด้วย

- สัตว์เลี้ยงต้องทำการป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือน

   **กรณีตรวจพบเห็บหมัดหรือมีปัญหาสุขภาพ ทางคลินิกฯขอสงวนสิทธิ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ในการเข้าใช้บริการ

- สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโดยสัตวแพทย์ก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง

- งดอาหารมื้อหนักก่อนนำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

- ก่อนการลงสระว่ายน้ำ ควรให้สัตว์เลี้ยงทำธุระส่วนตัว (ขับถ่าย) ให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการอาเจียน และขับถ่ายในสระ หากพบจะมีค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ จำนวน 4,000บาท

- ขอสงวนสิทธิการใช้บริการสระว่ายน้ำ ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

098-7165698

หรือแชทสอบถามได้ที่

bottom of page