top of page

คลินิกอัลตร้าซาวด์

“การรักษาที่ดี...คือการที่เราต้องเข้าใจ และเห็นปัญหาที่แท้จริง” ให้การรักษาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง Petfriends ให้บริการคลินิกอัลตร้าซาวด์เพื่อการหาสาเหตุของโรคนั้นๆ โดยการวินิจฉัยจากทางทีมสัตวแพทย์ที่เปรี่ยมประสบการณ์
ปกทำหมันใหญ่.png
bottom of page