top of page

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Petfriends ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วย รวมถึงยังให้คำปรึกษาตั้งแต่สัตว์เลี้ยงทั่วไป ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic) โดยทีมสัตวแพทย์ที่มากประสบการณ์ และผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการ แม้ในยามวิกฤต หรือมีเหตุให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน Petfriends พร้อมที่จะเคียงข้าง และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ปกทำหมันใหญ่.png
bottom of page