top of page

คลินิกโรคตา

“เพราะดวงตา ไม่ใช่ใครก็รักษาได้” คลินิกโรคตา Petfriends บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาโดยคุณหมอมากประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมตอบโจทย์การรักษาอย่างครอบคลุม
ปกทำหมันใหญ่.png
bottom of page