top of page

คลินิกโรคมะเร็ง

 คลินิกโรคมะเร็ง Petfriends โดยทีมสัตวแพทย์ผู้มากประสบการณ์ และความรู้ในการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและดูแลเรื่องการรักษามะเร็ง ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยอันทันสมัย ตอบโจทย์การรักษาทั้งผู้ปกครอง และสัตว์เลี้ยง
ปกทำหมันใหญ่.png

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

bottom of page