top of page

Behavior Clinic

   การฝึกเชิงบวก เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยความอ่อนโยน ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ รวมถึงต้องมีความกล้าหาญ การตัดสินใจที่เด็ดขาด พลังงานที่มั่นคง มีความสมดุล อดทน และความสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

098-7165698

ปกทำหมันใหญ่.png

Behavior Clinic

Behavior Clinic

การฝึกเชิงบวก เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยความอ่อนโยน ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ รวมถึงต้องมีความกล้าหาญ การตัดสินใจที่เด็ดขาด พลังงานที่มั่นคง มีความสมดุล อดทน และความสม่ำเสมอ


ปราศจากการทำโทษ ไม่มีการบังคับหรือทำให้หวาดกลัว โดยในระหว่างการกฝึกนั้น จะมีการให้รางวัลหรือขนมเพื่อสุขภาพเป็นสื่อกลาง เพื่อให้สุนัขเกิดความสนใจ จดจำ และสนุกไปกับการฝึกทุกครั้งPuppy class

"เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง" กับคลาสปรับพฤติกรรม Puppy Class สำหรับสุนัขอายุ 2-6 เดือน เพื่อเป็นบันไดก้าวแรกที่จะทำให้คุณอยู่ร่วมกับสุนัขอย่างมีความสุข


สุนัขนั้นมีความสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แต่ช่วงอายุที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง 1-3 เดือนแรก จึงเป็นที่มาของชั้นเรียน Puppy Class ที่ถูกออกแบบพิเศษสำหรับลูกสุนัขตัวน้อย โดยเฉพาะการฝึกทักษะการใช้ชีวิตขั้นต้น เรียนรู้การเข้าสังคม เข้าใจคำสั่งพื้นฐานสร้างสรรค์ประสบการชีวิตที่ดีผ่านการเรียนรู้เชิงบวก เป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในอนาคต และเพื่อใหลูกสุนัขเติบโตได้อย่างมั่นคง ให้คุณและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ค่าใช้จ่าย Puppy Class

- ราคา 6,900 บาท


สิ่งที่ได้รับ

อาหารว่าง ขนามระหว่างเรียน

Heart-to

4 Paws and a Pair Ice Cream

แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน

การบ้าน

ติดตามการพัฒนา


เหมาะกับใคร

- ลูกสุนัขอายุ 2-6 เดือน(ทำวัคซีนมาอย่างน้อย 2 เข็ม)

- เจ้าของมือใหม่ป้ายแดง

- เจ้าของที่ปวดหัวกับลูกสุนัขที่เลี้ยง

- เจ้าของที่อยากให้สุนัขเป็นสมาชิกที่น่ารักในครอบครัว


เงื่อนไขการเรียน Puppy Class

  • เจ้าของต้องเข้าร่วมเรียนกับสุนัขของท่าน

  • เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที

  • เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 

Adult class

เริ่มต่อจิ๊กซอว์ชีวิตสุนัขให้สมบูรณ์ พร้อมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของได้อย่างมีความสุข


เมื่ออายุตั้งแต่ 6 เดือน – 6 ปี นับเป็นช่วงเวลาของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ Adult Class คือการสอนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้าใจคำสั่งพื้นฐาน มีระเบียบ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและปรับแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีกด้วย

Adult Class จะช่วยฝึกสุนัขเชิงบวกให้ได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบของคำสั่ง ทั้งเสียง ปละรูปแบบมือ เช่น นั่ง ลุก ยืน หมอบ เดิน หยุด คอย ปล่อยของ เป็นต้น นอกจากจะสร้างทักษะการใช้ชีวิตแล้ว ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความสุขของสุนัขให้สมบูรณ์ขึ้นด้วย


ค่าใช้จ่าย Adult Class


Class ไป-กลับ (ใช้เวลาเรียน 4 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที) เหมาะกับผู้ปกครองที่อยากมีกิจกรรมฝึกสอนน้องหมา และใช้เวลาสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน - ราคา 4,900 บาท

Class ประจำ (พักที่บางแสน 15 วัน เรียนวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับสุนัขที่ผู้ปกครองอยากปรับพฤติกรรมแบบเร่งด่วนแต่ไม่สะดวกสอนเอง - ราคา 18,000 บาท


เหมาะกับใคร?

น้องหมาอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 6 ปี ที่ผู้ปกครองต้องการให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน สร้างระเบียบ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์


Adult Class ช่วยแก้ไขอะไรบ้าง?

ไม่ฟังคำสั่ง กลัวคนแปลกหน้า

ขับถ่ายไม่เป็นที่ กัดแทะทำลายข้าวของ

เล่นเยอะ เล่นแรง เจอหมาด้วยกันแล้ววิ่งเข้าใส่


รายละเอียดการเรียน

ครั้งที่ 1 สร้างความคุ้นเคยกับสถานที่ พี่เลี้ยง และสายจูง

         ฝึกเรียกชื่อแล้วให้มาหา

         ฝึกการนั่ง

ครั้งที่ 2 สบตา (ตามองตา)

          หมอบ (การรอคอยแบบสุภาพ)

          ลุก (พร้อมที่จะไปกับเจ้าของ)

          ทบทวนบทเรียน ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 3 รอ / คอย (การนั่งเพื่อรอคอย)

          การปล่อยของออกจากปาก

          การรับส่งของ

          ทบทวนบทเรียน ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 4 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

            ทดสอบความสามารถจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

Behavior Consult Class

ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงร่วมกับสัตวแพทย์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม


2 ทางเลือก ตอบโจทย์ความสะดวก

1 @Home

   แก้ปัญหาพฤติกรรมที่บ้านรวมถึงแนะนำเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย

ค่าใช้จ่าย

              เริ่มต้น 3,000 - 3,500 บาท

 

2 @Petfriends

    ปรึกษาปัญหา และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทั้งแมว และสุนัขที่คลินิก

ค่าใช้จ่าย

              เริ่มต้น 1,000 – 1,500 บาท


การติดตามผล

-มีแบบฟอร์มเพื่อตรวจเช็คปัญหาพฤติกรรม

-โทรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง พร้อมเสนอแนวทางปรับแก้พฤติกรรม ทุก 2 สัปดาห์


**เงื่อนไข

ราคานี้ยังไม่รวมหัตถการอื่นๆในกรณีต้องตรวจเพิ่ม เช่น ตรวจเลือด หรือ X-ray เป็นต้น


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.

098-7165698

หรือแชทสอบถามได้ที่

bottom of page