top of page

กลิ่นปากในแมว

กลิ่นปากในแมว

กลิ่นปากในแมว

     กลิ่นปากในแมวนั้นสาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาสุขภาพภายใน ซึ่งหากนานวันเข้าปัญหาเหล่านั้นจะรุนแรงขึ้นจนอาจทำให้แมวไม่กินอาหารและป่วยหนักได้  โดยกลิ่นปากอาจมีสาเหตุมาจาก

- อาหาร โดยกลิ่นนั้นอาจเกิดอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงหรือเศษอาหารที่หมักหมมตามซอกฟัน  ส่งผลให้แมวมีกลิ่นปากได้ แต่จะสามารถหายไปได้เมื่อมีการล้างช่องปากและเปลี่ยนชนิดอาหาร

- หินปูน จากการสะสมของคราบพล๊าคที่ผิวฟัน ซึ่งประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย เมื่อรวมตัวกับน้ำลาย และแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้รับมาจากอาหารที่กินเข้าไป ก็จะก่อให้เกิดการสะสมเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายเกาะอยู่ที่ผิวฟัน โดยจะเริ่มสะสมจะจากโคนฟันที่ติดกับเหงือกทำให้แมวมีภาวะเหงือกอักเสบตามมา

- ช่องปากอักเสบ จากโรคไวรัส โรคไต โรคภูมิคุ้มกัน หินปูน ฟันกร่อน หรืออื่นๆ เมื่อมีการอักเสบชองช่องปากจะทำให้มีการหลั่งของน้ำลาย การสะสมของแบคทีเรียและคราบอาหารมากขึ้น นอกจากนี้หากรุนแรงมากอาจมีเลือดและเนื้อตายในช่องปากจากการอักเสบเรื้อรังได้

- โรคทางเดินหายใจส่วนต้น การติดเชื้อในโพรงจมูกและทางเดินหายใจส่วนต้นอาจส่งผลให้มีกลิ่นจากลมหายใจ และขณะอ้าปากเนื่องจากช่องปากมีส่วนเชื่อมต่อกับทางเดินหายใจ

- โรคตับ  เมื่อเกิดภาวะตับวาย ของเสียในเลือดกลุ่มแอมโมเนียจะสูงขึ้นจนทำให้ลมหายใจ และกลิ่นปากเหม็นได้

- โรคไต ภาวะไตวายจะส่งผลให้ของเสียในเลือดสูงจนมีกลิ่นออกมากจากปาก ซึ่งอาจทำให้ช่องปากและลิ้นเป็นแผลได้

- โรคไวรัสในแมวมีไวรัสหลายชนิดที่มักส่งผลให้เกิดการอักเสบในช่องปาก  เช่น หวัดแมว ลิวคีเมีย เอดส์แมว  ซึ่งการป้องกันทำได้โดยการฉีดวัคซีน สามารถป้องกัน และลดความรุนแรงของโรคไวรัสบางชนิดได้

- เนื้องอกในช่องปาก โดยเนื้องอกมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความรุนแรงต่างกัน อาจเกิดบริเวณ เหงือก ลิ้น เพดานปาก หรือกระพุ้งแก้มได้  เมื่อเนื้องอกในช่องปากเจริญเติบโตมักจะเกิดการอักเสบ เลือดออก มีเนื้อตาย และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในปากได้

การป้องกันนั้นหากเป็นปัญหาส่วนช่องปากสามารถทำได้โดยเปิดดูช่องปาก (โดยเจ้าของดูเองที่บ้าน)  เพื่อตรวจดูความผิดปกติ เนื่องจากหากพบความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มจะทำให้แก้ไขได้ง่ายและส่งผลเสียน้อยกว่าพบเมื่อเกิดปัญหารุนแรง ส่วนการหัดแปรงฟันเป็นการช่วยชะลอการเกิดคราบหินปูนและเหงือกอักเสบได้ ควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อย อาศัยความใส่ใจค่อยๆ ฝึก  และเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เจ้าของคุ้นเคยกับช่องปากแมว และสามารถเห็นสิ่งผิดปกติในช่องปากได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันคราบหินปูนมากมาย เช่น เจลทาฟัน การผสมน้ำดื่ม เป็นต้น การขูดหินปูนเมื่อมีการสะสมของหินปูนก็จะทำให้เป็นการป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบและมะเร็งในช่องปาก ส่วนการทานอาหารเม็ดก็เป็นการช่วยชะลอการเกิดคราบหินปูนและเหงือกอักเสบได้เช่นกัน นอกจากนี้ควรพาแมวไปตรวจร่างกาย ตรวจช่องปากจากสัตวแพทย์เป็นประจำ และตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น โรคไวรัส โรคตับ โรคไต เพราะหากพบความผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

.


ด้วยความปรารถนาดีจาก Pet Friends Groups

· โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา (เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 089-2448865 หรือ Facebook “โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา-รักษาสัตว์ 24 ชั่วโมง”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา (9.00-21.00 น.) โทร. 092-0124002 หรือ Facebook “คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงบางแสน (Pet Friends Bangsaen) (9.00-18.00 น.) โทร.038-199174, 098-7165698 หรือ Facebook “PetFriends Bangsaen”

· คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงเขาขยาย (9.00-21.00 น.) โทร. 062-7173399 หรือ Facebook “คลินิกเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา”

· โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเฟรนด์ บ้านบึง (9.00-20.00 น.) โทร. 092-8325698 หรือ Facebook “โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทเฟรนด์ บ้านบึง”

บทความสุขภาพโดย

หมอพร.jpg
bottom of page